Kasy fiskalne – od A do Z

Kasy fiskalne
Kasy fiskalne

Kasy fiskalne

Fiskalizacja polskiej przedsiębiorczości na stałe zmieniła jej obraz. W niektórych sklepach i firmach świadczących określone usługi pojawiły się specjalne urządzenia, które rejestrują każdą dokonaną transakcję, a następnie obliczają należny z tego tytułu podatek. Niektórzy podatnicy zobowiązani są do takiego wykorzystania kas fiskalnych, inne zaś zwolnione są z tego obowiązku. Niektórzy przedsiębiorcy mogą odliczyć od podatku całą kwotę stanowiącą cenę zakupu kasy, inni zaś mogą odliczyć tylko część tej ceny. O tym i innych ciekawostkach o kasach fiskalnych przeczytasz poniżej.

Historia kas fiskalnych

Jeśli ktoś myśli, że kasy fiskalne są wynalazkiem XX wieku, ten jest w wielkim błędzie. Prototypy dzisiejszych kas znalazły się w użytku już pod koniec Xix wieku. Ówczesny właściciel jednego ze sklepów opatentował wynalazek, który miał nie tylko zliczać codzienne obroty, ale jednocześnie miał chronić go przed kradzieżami i oszustwem pracowników sklepu. Mechanizm funkcjonowania ówczesnej kasy oparty był w całości na mechanicznych obrotach śrub napędowych i ich odpowiednim zliczaniu. Dzisiejsze Kasy Fiskalne zapewne nawet nie przypominają swojego prototypu. Dziś ich funkcje polegają nie tylko na zliczaniu obrotów, ale również na obliczaniu należnego podatku od towarów i usług.

Kto może a kto musi mieć kasę fiskalną?

Przepisy polskiego prawa podatkowego szczegółowo określają katalog podmiotów gospodarczych zobowiązanych do zakupu i rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy. Kryteria te określają zarówno granicę osiąganego obrotu rocznego, jak i konkretne rodzaje działalności gospodarczej, które bez względu na wysokość osiąganego obrotu obligują przedsiębiorcę do zakupu kasy. W tych przepisach ujęte są także wyjątki, których spełnienie sprawia, że przedsiębiorca nie musi kupować kasy fiskalne.

Zwrot pieniędzy za zakup kasy

Najczęściej pierwszą obawą przedsiębiorcy, którego przepisy obligują do fiskalizacji, jest konieczność poniesienia dodatkowego kosztu. W tym miejscu jednak należy dodać, że zakupione kasy fiskalne podlegają możliwości odliczenia. Zasadą jest, że ulga na zakup kasy wynosi 90% ceny jej zakupu, jednak nie więcej niż 700 zł.